1

Téma: Vybava na MG

Predam/Vymenim Huri set +15+rate(boty len +15)
                                      2nd na MG +13+ignor
                                      3rd na MG obyc
                                      RB+15+rate+skill
vymenim za vybavu na BK + doplatim
vdaka

Palec nahoru