1

Téma: Rozdělonání statů u RF (RF,FM)

Ahoj,
rozhodl jsem se vytvořit guide, jak rozdělovat staty na RF.

Něco málo ke statům
 • Strengh  -   na věci, přidává také u některých kouzel DMG například skill rukavic, nebo Chain Drive,
                       RF nikdy neprorazí obranu ve vyšších mapách.

 • Agility    -    Je to primární stat pro expení, tedy pro spell Dark Side, kterému zvyšuje DMG i AS (Attack Speed).

 • Vitalita  -     Primární stat RF, který zvyšuje počet HP a také DMG všech spellů, u spellu Chain Drive a skillu rukou razantním způsobem.
                       Vitalita je hlavním atributem spellu ChainDrive, který patří k nejlepším na PvP.

 • Energie -   Zvyšuje DMG spellů Dark Side, Dragon Slasher a Dragon Roar. Aury také získávají na síle díky tomuto atributu.
                      HP aura i DEF aura, pravděpodobně i IGNORE aura.

Rage fighter je bonusový charakter, tudíž má i více bodů na rozdělení. Existuje více způsobů, jak rozdělovat body podle potřeby.

                   

Rozdělení statů pro expení

RF disponuje jediným dobrým spellem pro expení a tím je spell Dark Side, který má hlavní atribut agility, zesiluje jej i vitalita a energie.

Při 20 000 bodech bychom staty rozdělili přibližně takto:

 • Strenght - 500 bodů pouze pro itemy.

 • Agility - 15 000 bodů, tento atribut maxujeme jako první a to do doby, dokud nemáme 56k bodů, což je maximum, neboť poté se spell Dark Side
                 buguje.

 • Vitalita - 3000 bodů, tento atribut potřebujeme jen natolik, abychom přežili, pak si můžeme vybrat, zda-li chceme pokračovat v tomto atributu
                  nebo v Energii. Vitalitou získáme více HP a větší DMG.

 • Energie - 1500 bodů, tento atribut nám zesiluje aury, které jsou velmi užitečné. Energie také zvyšuje DMG spellů Dark Side, Dragon Roar a
                    Dragon Slasher.

Rozdělení statů pro PvP na low resech

RF je v  PvP velmi silné a má vysoké HP, na low resu je neporazitelné vůči ostatním charakterům.

Body rozdělujeme takto:

 • Strenght - jen pro itemy.

 • Agility - minimum bodů, abychom měli přece jen nějaký AS.

 • Vitalita - 90% všech bodů

 • Energie - stačí minimum bodů pro manu

Rozdělení statů pro PvP na Full resetu

Není to příliš složité, když máme  full 3 ze 4 statů.

Máme tedy na výběr

Pokud chceme používat čistě spell Chain Drive, pak rozdělíme staty tak, abychom měli na maximu tyto staty:

 • STR - pro další DMG

 • ENE - jen pro aury

 • VIT - bonus DMG

AGI není omezena na 56k bodů
Chceme-li používat skilly rukou, musíme vymaxovat jiné staty:

 • STR - nejdůležitější kvůli proražení obrany

 • AGI - pro AS

 • VIT- bonus DMG, aury

Neplatí pro skill Phoenix Shot rukavic Phoenix Soul Star, které mají CD a AGI je tudíž zbytečná, použijeme Staty pro Chain Drive.
AGI není omezena na 56k bodů

Kdybychom chtěli používat skill Dark Side, pak zaměníme STR za ENE, zbytek se nemění - tady by byla AGI omezena na 56k bodů.

Vysvětlivky

RF - Rage Fighter

Str - síla (Strenght)
Agi - obratnost (Agility)
Vit- vitalita
Ene - Energie

Atribut - stat (Str, Agi, Vit, Ene)
PvP - hráč vs hráč
DMG - udělované poškození
AS - Rychlost útoku (Attack Speed)
HP - životy
CD - doba, za kterou bude spell opět připraven k použití (Cool down)

Beru kritiku i palce nahoru.

AUTOR : GM Atlas

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -02/2019 - Administrátor