1

Téma: Personálne zmeny časť. 2 .

Vážení hráči,

ako sme Vás informovali včera o konci GM Scirpiona a Huntera Xareona, tak Vás informujeme o daľších a nie posledných zmenách v rámci DaeMu Teamu.
K dnešnému dňu som sa rozhodol  z pozície Hl. Game Mastera urobiť niekoľko zásadných posunov smerom hore a dole v pozíciach členov DaeMU teamu.  Prvá zmena je posun  Huntera Flexa na pozíciu Game Mastera.  Svoje výborne schopnosti v prospech serveru ukázal na poste Moderátora ale aj Huntera prišiel  logický krok mu dať trošku väčšie práva.
Druhá zmena je tiež posun a to z Moderátora Mentora na pozíciu Huntera. Nastal čas dať väčši priestor aby ukázal svoje schopnosti.  Tretia zmena sa týka posunu dole a to z Huntera Seianusa na post Moderátora fóra . Tento krok je po konzultáci so samotným Seianusom kde sme dospeli k tomu že bude lepšie vykonávať takú funkciu na ktorú má v momentálnom období priestor a čas.

V priebehu nasledujúcich dní nevylučujem že môže prísť k ďalším zmenám v DaeMU teame.
Aktuálne zloženie DaeMU teamu nájdete aj na webe : https://www.daemu.cz/info/informace-o-s … u-tym.html

S pozdravom Migel
Hl. Game Master

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -xxx - Administrátor