1

Téma: !!! Prosíme o přečtení - PRAVIDLA SEKCE !!!

Vážení přátelé a hráči,

Obsah následujícího článku jsou pravidla závazná pro tuto sekci diskuzního fóra - Herní a technické dotazy. Každý hráč, který zde založí svůj topic nebo do nějakého z nich přispívá se zavazuje k jejich dodržování. Tato pravidla jsou sepsána zejména k urychlení vyřizování žádostí a odpovídání na dotazy. Dodržování pravidel zjednoduší práci vedení serveru a Vám ušetří čas při čekání. Proto je i ve Vašem zájmu je dodržovat.

DŮLEŽITÉ: Na zkoušku jsme pozměnili pravidla týkající se následující sekce. Změna se týká bodu o tom, kdo cizích topiců může přispívat. Modifikovaná pravidla vstupují v účinnost k 01.1.2017, 2:51 SELČ.

Pro dotazy a nahlášení potíží můžete využít také další cesty - Soukromou zprávu na webu někomu z Administrátorů serveru, případně pak vzkaz směřovat na e-mail technické podpory serveru support@daemu.cz.

  • Založit příspěvek v této sekci má právo pouze takový hráč, jež skutečně podává prosbu o zodpovězení relevantního a řádného dotazu, případně ujasnění podobné záležitosti.

  • //na zkoušku odvoláno následující pravidlo: Přispívat do vláken v této sekci má výhradně hráč, který je zainteresovaný v tématu (tzn. zakladatel vlákna) a členové administrativy serveru. Ostatní hráči nemají právo do těchto vláken přispívat. Snižuje to totiž výrazně jejich přehlednost.//

  • Přispívat do cizích vláken mají právo ostatní uživatelé za předpokladu, že každý jeden příspěvek bude obsahovat radu či informaci užitečnou k vyřešení, resp. objasnění problému. Není dovoleno přispívat libovolně jako ve volné diskusi. V případě takového přispívání hrozí potrestání za spamování topicu.

  • Zakládající musí počítat s případnou časovou prodlevou mezi položením dotazu a odpovědí, případně řešením problému. I pro tuto sekci platí obecná pravidla serveru a samotného diskusního fóra.

  • Za releventní důkazní materiály dodané hráčem se považují výhradně screenshoty ze hry. Tyto důkazy se pak posuzují po stránce platnosti, pravosti a věcnosti. Screenshot nesmí být nijak upravovaný, musí obsahovat celé (nezmenšené) okno s chatem, datum a čas pořízení. Maximální stáří pořízeného a dodaného screenshotu je 5 dní od jeho uveřejnění.

Prosíme hráče o trpělivost při řešení problémů souvisejících s touto sekcí. Administrativa serveru je vytížená a i přesto, že se snaží řešit tyto záležitosti pravidelně a promptně, ne vždy se to daří.

Předem děkujeme všem hráčům, že tato pravidla budou dodržovat.

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -02/2019 - Administrátor