1

Téma: Aktuální dění

Vážení hráči,

jelikož se objevuje stále mnoho obecných dotazů ohledně serveru, rozhodl jsem se nějak shrnout dění za poslední dva roky.
Je všeobecně jasný fakt, že server je ve fázi klinické smrti. tzn. že server běží (když tedy není spadlý), ale support aktivní není. Žádosti, které mohu udělat, se dělat snažím. Problémy, které mohu řešit, se řešit snažím. Bohužel pravomoce GM jsou zde poněkud omezené.
Služby za zlaté a všechno za zlaté řídí jen a pouze Zeus, jelikož odepřel k těmto věcem přístup všem. Ostatně Zeus se rozhodl, že vše bude řídit on, výsledkem tohoto centrického smýšlení je odraz situace serveru, jak ji známe dnes. Nesoudím tato rozhodnutí, nejspíše pro to měl své důvody. Bohužel Zeus se zdá být taky vytížen pracovním i soukromým životem, nejspíš už nemá zápal pro věc, kterou kdysi míval - a to je v pořádku. Věci jako jsou tyto prostě nejsou konstantní a nejspíš nikdy nebudou. Otázky však vyvolává, proč žezlo nepředat jiným, aby mohli šířit odkaz a jméno serveru.

Někdo může namítat, že vlastníkem serveru je Flashfox, ale ten se opravdu stará o technické zázemí serveru. Jedná se o celkem vytíženého člověka, který je, ale pro to, aby se alespoň na další sezónu pokračovalo.

Migel se opravdu snažil a snaží sebevíc, aby Dia naklonil k tomu, aby se server rozhýbal. Bohužel se nedaří.
GM team má tel. čísla, jak na Flashe, tak i na Dia, ale Zeus bohužel telefony nezvedá, snaží se vše ignorovat.

DaemonicMU má dlouhou tradici, mnoho z nás tu zažilo krásné momenty i ty méně krásné. Věřte, že GM team se snaží přimět vedení k tomu být aktivní, ale nedaří se.

Absolutně nemá význam se ptát na to, kdy bude wipe, jelikož to prostě nikdo neví.


Jinými slovy, pokud chcete, hrajte. (když to půjde) Nečekejte na zázraky, nečekejte na žádný wipe. Užívejte si, dokud je to možné. Nostalgii zdar.

Zefyros

Pěkné to není, leč děláme to všichni. Svatouškujeme tím pilněji, čím horší je to čert, co chceme pocukrovati.

Palec nahoru +5