26

Re: info

Tvoriť aktivitu  smerom  k  vedeniu, prípadne k novému projektu, nie k súčasnému stavu smile

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -02/2019 - Administrátor