1

Téma: Upozornění

Vážení hráči,
z důvodu zvýšeného množství odcizených účtů na našem serveru Vás upozorňujeme, abyste nepoužívali stejné přihlašovací údaje, které máte zde, i na jiných MU online projektech. Učiníte-li tak, jednáte na vlastní nebezpečí a je pravděpodobné, že konkurencí mohou být Vaše přihlašovací údaje zneužity a účet okraden.

Za DaeMU team
Administrátor Migel

08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - 02/2018 - Hl. Game Master --- 02/2018 -02/2019 - Administrátor