1

Téma: Štastné a veselé Vianoce

Vážení hráči,
z pozície Hlavného Game Mastera a v mene vedenia serveru ale aj celého DaeMu Teamu by som vám všetkým chcel popriať.

Veselé Vianoce, plné radosti a pohody v kruhu najbližších a veľa dobrej nálady. smile

S pozdravom Migel

http://imgbank.cz/images/2015/08/02/Vystřižek1fk8t.jpg
08/2011 - 11/2011  - Hunter --- 11/2011 - 08/2013 - Game Master --- 08/2013 - xx - Hl. Game Master